• รหัสสินทรัพย์60NCAP/05-0592
 • ที่ดินโฉนดเลขที่ / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่ 93932 , 96671-96673 , 96474-96477
 • ประเภทสินทรัพย์อาคารพาณิชย์
 • ข้อมูลสินทรัพย์- อาคารพานิชย์ 4.5 ชั้น จำนวน 8 คูหา เจาะทุลุถึงกัน
  - ขนาดอาคาร 4.00 เมตร x 12.00 เมตร / คูหา
  - พื้นที่ใช้สอย 240 ตารางเมตร / คูหา
  - ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคาร บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาขน)
  - ไม่มีปัญหาเรื่องทางเข้าและออก เนื่องจากเป็นทางสาธารณประโยชน์
 • ที่ตั้งสินทรัพย์- เลขที่ 29/249-256 ซอยเทียนทะเล 15 ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
  - Lat. 13.632012 Long. 100.437535
 • เนื้อที่0-2-10 ไร่
 • วันที่บันทึก2017-05-17 08:58:04

สนใจติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักกฎหมายและบริหารสินทรัพย์

โทรศัพท์ : 02-000-7888 ต่อ 302 , 303