• รหัสสินทรัพย์60NCAP/05-0600
 • ที่ดินโฉนดเลขที่ / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่ 9758 , 9759
 • ประเภทสินทรัพย์ที่ดินเปล่า
 • ข้อมูลสินทรัพย์- ที่ดินว่างเปล่า จำนวน 2 แปลง (ติดกัน)
  - หน้ากว้าติดถนน 126 เมตร ลึก 536 เมตร
  - สภาพเป็นบ่เลี้ยงปลา 8 บ่อ ลึก 2 เมตร
  - ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคาร บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาขน)
  - ไม่มีปัญหาเรื่องทางเข้าและออก เนื่องจากเป็นทางสาธารณประโยชน์
 • ที่ตั้งสินทรัพย์- ถนนเลียบคลองท่าทองหลาง ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
  - Lat. 13.687757 Long. 101.242482
 • เนื้อที่38-2-70 ไร่
 • วันที่บันทึก2017-04-03 06:14:08

สนใจติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักกฎหมายและบริหารสินทรัพย์

โทรศัพท์ : 02-000-7888 ต่อ 302 , 303