ข่าวสาร : โครงการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19