ข่าวสาร : วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ย่านบางนา - ตราด