ข่าวสาร : CSR ครั้งที่ 2 โครงการ นครหลวง แคปปิตอล รักษ์(สัตว์)ป่า ถวายพ่อหลวง ( ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา)