ข่าวสาร : CSR ครั้งที่ 1 โครงการ นครหลวง แคปปิตอล สานฝันปันรัก (ณ สถานสงเคราะห์เด็ก พัทยา)