ข่าวสาร : งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมี  นายพยุงศักดิ์  ชาติสุทธิผล  ประธานคณะกรรมการบริษัท  ดร.เทอดศักดิ์  บุญทศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานความสำเร็จในปี 2564 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับผลดำเนินงานและการพัฒนาการที่สำคัญของธุรกิจเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ณ อาคารสัมมนาของบริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ">

« Back