ข่าวสาร : CSR ครั้งที่ 6 โครงการช่วยเหลือศูนย์กักตัว Covid - 19 จ.บุรีรัมย์
CSR ครั้งที่ 6 โครงการช่วยเหลือศูนย์กักตัว Covid - 19 จ.บุรีรัมย์
( ณ ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ) วันที่ 25 ก.ย.2564