ข่าวสาร : CSR ครั้งที่ 7 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ชัยภูมิ
CSR ครั้งที่ 7 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ชัยภูมิ
( ณ ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  จำนวน 13 หมู่บ้าน 3,784 หลังคาเรือน) วันที่ 5 ต.ค.2564