ข่าวสาร : เปิดโครงการ "นครหลวงโฮม" อย่างเป็นทางการ พร้อมตัวแทนนครหลวงโฮม
วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.09 น. บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโครงการ "นครหลวงโฮม" อย่างเป็นทางการ พร้อมตัวแทนนครหลวงโฮม จำนวน 1,595 ตัวแทน

« Back