ข่าวสาร : ขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2 ปี 2021
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) โชว์ศักยภาพประสบความสำเร็จในการขายหุ้นกู้จำนวน 200 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้มารองรับการเติบโตของบริษัทฯ เป็นการแสดงให้เห็นว่า ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทมีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ และเห็นถึงความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่จะเติบโตในอนาคต