ข่าวสาร : CSR ครั้งที่ 5 บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
CSR ครั้งที่ 5 บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายพัชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลากากรและบุคลากร ได้ร่วมสมทบทุนบริจาคเงินจำนวน 2,550,000 บาท ในการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส Covid-19 ให้แก่ โรงพยาบาลศิริราช