ข่าวสาร : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อะมิตี้ อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด ภายใต้โครงการ “ทิพยนคร เงินด่วนมีประกัน”
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อะมิตี้ อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด ภายใต้โครงการ ทิพยนคร เงินด่วนมีประกัน  เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย และหรือประกันภัยอื่นๆ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา