ข่าวสาร

เมษายน 2020

บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ตอบแทนและช่วยเหลือสังคมให้ฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ตอบแทนและช่วยเหลือสังคมให้ฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้มอบเครื่องช่วยหายใจให้กับกระทรวงสาธารณสุข รับมอบโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการตอบแทนและช่วยเหลือสังคมให้ฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

มิถุนายน 2020

สิงหาคม 2020

CSR ครั้งที่ 4 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.เลย

CSR ครั้งที่ 4 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.เลย

ณ ต.บ้านสวย อ.เมืองเลย จ.เลย จำนวน 4 หมู่บ้าน 500 หลังคาเรือน วันที่ 6 ส.ค.2563

กันยายน 2020

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีแต่ฐานะยากจน

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีแต่ฐานะยากจน

งานประชุมหัวหน้าส่วนรายการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดเลย ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ว่าการอำเภอจังหวัดเลย

ตุลาคม 2020

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีแต่ฐานะยากจน

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีแต่ฐานะยากจน

งานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่ว่าการอำเภอนาแก

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีแต่ฐานะยากจน

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีแต่ฐานะยากจน

งานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่ว่าการอำเภอจักราช

กันยายน 2019

ธันวาคม 2019

กุมภาพันธ์ 2017

พฤศจิกายน 2017

มิถุนายน 2016

พิธีลงนามบันทึกข้อความตกลงการบริการ  ระหว่าง  บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง-แฟ็กเตอริง จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามบันทึกข้อความตกลงการบริการ ระหว่าง บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง-แฟ็กเตอริง จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามบันทึกข้อความตกลงการบริการ ระหว่าง บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง-แฟ็กเตอริง จำกัด (มหาชน) เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา