ข่าวสาร

กุมภาพันธ์ 2021

พฤษภาคม 2021

CSR ครั้งที่ 5 บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

CSR ครั้งที่ 5 บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

CSR ครั้งที่ 5 บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายพัชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลากากรและบุคลากร ได้ร่วมสมทบทุนบริจาคเงินจำนวน 2,550,000 บาท ในการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส Covid-19 ให้แก่ โรงพยาบาลศิริราช

กรกฎาคม 2021

ขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2 ปี 2021

ขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2 ปี 2021

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) โชว์ศักยภาพประสบความสำเร็จในการขายหุ้นกู้จำนวน 200 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้มารองรับการเติบโตของบริษัทฯ เป็นการแสดงให้เห็นว่า ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทมีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ และเห็นถึงความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่จะเติบโตในอนาคต

กันยายน 2021

เปิดโครงการ

เปิดโครงการ "นครหลวงโฮม" อย่างเป็นทางการ พร้อมตัวแทนนครหลวงโฮม

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.09 น. บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโครงการ "นครหลวงโฮม" อย่างเป็นทางการ พร้อมตัวแทนนครหลวงโฮม จำนวน 1,595 ตัวแทน

ตุลาคม 2021

CSR ครั้งที่ 7 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ชัยภูมิ

CSR ครั้งที่ 7 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ชัยภูมิ

CSR ครั้งที่ 7 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ชัยภูมิ ( ณ ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ จำนวน 13 หมู่บ้าน 3,784 หลังคาเรือน) วันที่ 5 ต.ค.2564

CSR ครั้งที่ 6 โครงการช่วยเหลือศูนย์กักตัว Covid - 19 จ.บุรีรัมย์

CSR ครั้งที่ 6 โครงการช่วยเหลือศูนย์กักตัว Covid - 19 จ.บุรีรัมย์

CSR ครั้งที่ 6 โครงการช่วยเหลือศูนย์กักตัว Covid - 19 จ.บุรีรัมย์ ( ณ ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ) วันที่ 25 ก.ย.2564

กันยายน 2020

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีแต่ฐานะยากจน

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีแต่ฐานะยากจน

งานประชุมหัวหน้าส่วนรายการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดเลย ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ว่าการอำเภอจังหวัดเลย

ตุลาคม 2020

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีแต่ฐานะยากจน

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีแต่ฐานะยากจน

งานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่ว่าการอำเภอนาแก

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีแต่ฐานะยากจน

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีแต่ฐานะยากจน

งานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่ว่าการอำเภอจักราช

เมษายน 2020

บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ตอบแทนและช่วยเหลือสังคมให้ฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ตอบแทนและช่วยเหลือสังคมให้ฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้มอบเครื่องช่วยหายใจให้กับกระทรวงสาธารณสุข รับมอบโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการตอบแทนและช่วยเหลือสังคมให้ฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

มิถุนายน 2020

สิงหาคม 2020

CSR ครั้งที่ 4 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.เลย

CSR ครั้งที่ 4 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.เลย

ณ ต.บ้านสวย อ.เมืองเลย จ.เลย จำนวน 4 หมู่บ้าน 500 หลังคาเรือน วันที่ 6 ส.ค.2563

กันยายน 2019

ธันวาคม 2019

กุมภาพันธ์ 2017

พฤศจิกายน 2017

มิถุนายน 2016

พิธีลงนามบันทึกข้อความตกลงการบริการ  ระหว่าง  บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง-แฟ็กเตอริง จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามบันทึกข้อความตกลงการบริการ ระหว่าง บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง-แฟ็กเตอริง จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามบันทึกข้อความตกลงการบริการ ระหว่าง บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง-แฟ็กเตอริง จำกัด (มหาชน) เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา