ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (ประจำสำนักงานใหญ่) สมัครงาน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
 • มีความระเอียดรอบคอบสูง
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Excel ได้คล่อง
 • มีความกระตือรือล้นในการทำงาน
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • กระทบยอดเงินเข้า-ออก ของบริษัท
 • จัดทำเอกสารจ่าย การโอนเงิน
 • จัดทำสรุปการเบิกใช้เงินสดของสาขา
 • คีย์ข้อมูลการจ่ายเงินเข้าระบบ
 • จัดทำรายงานการคุมการโอนเงินสินเชื่อ
 • จัดทำรายการปรับปรุงรายการทางบัญชี
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย