สินเชื่อ


สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

มีรถจักรยานยนต์ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก รถทางการเกษตร มาเป็นเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที เพื่อเสริมสภาพคล่อง หรือเพื่อลงทุนค้าขาย ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียนรถ ไม่ต้องจอดรถ ไม่ต้องตรวจเครดิตบูโร รับเงินเต็มจำนวน อนุมัติเร็วด๊วนด่วน ผ่อนแบบลดต้นลดดอกเบี้ยได้นานถึง 48 เดือน จ่ายโปะเงินต้นไม่คิดดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ เพื่อเกษตรกร

มีรถจักรยานยนต์ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก รถทางการเกษตร มาเป็นเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที เพื่อเสริมสภาพคล่อง ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน ไม่ต้องจอรถ ไม่ต้องตรวจเครดิตบูโร รับเงินเต็มจำนวนอนุมัติเร็วด๊วนด่วน จ่ายดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวเมื่อวันทำสัญญา จ่ายเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดสัญญา ลูกค้าประวัติดีต่ออายุสัญญาได้

เช่าซื้อรถมือสอง

มีรถจักรยานยนต์ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก รถทางการเกษตร มาเป็นเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีเพื่อเสริมสภาพคล่อง หรือเพื่อลงทุนค้าขาย ไม่ต้องตรวจเครดิตบูโร รับเงินเต็มจำนวน อนุมัติด๊วนด่วน ผ่อนได้นานถึง 48 เดือน

สินเชื่อที่ดิน และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

มีโฉนดที่ดิน ตราจอง โฉนดห้องชุด น.ส.3ก น.ส.3ข มาเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที เพื่อเสริมสภาพคล่อง หรือเพื่อลงทุนค้าขาย ให้วงเงินสูง ผ่อนค่างวดน้อย ผ่อนได้นานถึง 36 เดือน ผ่อนเกินค่างวดได้ลดเงินต้นทันที จ่ายโปะเงินต้นไม่คิดดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม

สินเชื่อที่ดิน และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการหมุนเวียน

มีโฉนดที่ดิน ตราจอง โฉนดห้องชุด น.ส.3ก มาเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที เพื่อเสริมสภาพคล่อง อนุมัติไว ผ่อนน้อยๆ ผ่อนเฉพาะดอกเบี้ย ผ่อนเกินค่างวดได้ลดเงินต้นและดอกเบี้ยทันที จ่ายโปะเงินต้นไม่คิดดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม ลูกค้าประวัติดีต่ออายุสัญญาได้

สินเชื่อประเภทแฟ็กเตอริง (Factoring)

สินเชื่อแฟ็กเตอริงเป็นสินเชื่อระยะสั้นที่ช่วยแก้ปัญหาด้านสภาพคล่องให้กับธุรกิจที่มีเงินทุนจมอยู่ในลูกหนี้การค้า ทำให้ผู้ขายสินค้ามีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น

สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ / Commercial

เป็นการให้กู้ยืมเงินแบบระยะสั้น โดยมีหลักทรัพย์มาค้ำประกัน ลูกค้าออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือโอนสิทธิการรับเงินของลูกหนี้ให้แก่บริษัทฯ

สินเชื่อประเภทเช่าซื้อ (Hire Purchase)

สินเชื่อประเภทเช่าซื้อเป็นสินเชื่อสำหรับนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำธุรกิจ

โปรโมชั่น