ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

สินเชื่อบุคคลภายใต้กำกับ (Personal Loan)

สินเชื่อบุคคลภายใต้กำกับ (Personal Loan) คือ สินเชื่อเพื่อการอุปโภค บริโภค ที่บริษัทฯ มอบให้กับลูกค้าบุคคลธรรมดา โดยลูกค้าไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และสามารถนำสินเชื่อดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งบริษัทฯ จะโอนเงินตามวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยผ่านการวิเคราะห์สินเชื่อตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 28% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือน และวงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้