ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้กำกับ (Nano Finance)

สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้กำกับ (Nano Finance) คือ สินเชื่อเงินกู้สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้มีรายได้ไม่แน่นอน เช่น พ่อค้า แม่ค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปประกอบอาชีพ หรือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งสุดท้ายนำไปสู่การปลดหนี้ได้ในที่สุด โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 36% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดนาน 36 เดือน และวงเงินอนุมัติสูงสุด 100,000 บาท