ติดต่อเรา

Q : การขอกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะทราบผลอนุมัติ

A : การยื่นขอกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจะทราบผลอนุมัติภายใน 3 วันทำการ หลังเอกสารครบถ้วน

Q : สินเชื่อ Refinance คืออะไร

A : สินเชื่อ Refinance คือ สินเชื่อเพื่อไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น ซึ่ง NCAP ได้มอบสิทธิพิเศษ และข้อเสนอที่ดีกว่าให้ผู้ที่มาขอ Refinance กับเรา เช่น ดอกเบี้ยที่ถูกกว่า งวดผ่อนต่อเดือนที่น้อยลง หรือ ระยะเวลาในการผ่อนที่ยาวนานมากขึ้นเมื่อเทียบกับสัญญากู้เดิม

บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ชั้นที่ 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : (66)02-000-7888 แฟกซ์ : (66)02-046-5189-90